Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Literatuur

02.03 | Dieetbehandelingsrichtlijn: Dieet bij chronische nierschade – DNN (2019)

02.04 | Nutritional Management of Chronic Kidney Disease – Kalantar-Zadeh & Fouque (2017)

02.05 | Artsenwijzer diëtetiek: Chronische nierschade en nierziekten – website

02.06 | Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met Chronische nierschade – DNN (2018)

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende