Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Literatuur | verplicht

1.1 | Over palliatieve zorg: Eten en drinken in de laatste fase van het leven – website

1.2 | Palliatieve zorg – Bols et al. (2022)

1.3 | Behandelbeperkingen en religie – Ablij & Bulut (2021), blz 12-13

1.4 | Communicatie en de hete brij – Ablij & Bulut (2021), blz 9-11

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende