Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Nederlandse richtlijnen | bekend verondersteld

Je vindt alle artikelen onder Materialen. Deze artikelen zijn bedoeld als naslagwerk en worden als bekend verondersteld.

04.13 | Artsenwijzer Diëtetiek | Functionele diarree | 2015

Dieetbehandelingsrichtlijn* Lactose-intolerantie | 2015 (wordt op dit moment herzien)

NHG standaard Acute diarree (M34) | 2014

*Dieetbehandelingsrichtlijnen: Je kan de genoemde dieetbehandelingsrichtlijnen kopen voor € 15 per stuk, als je geen abonnement hebt. Laat het ons weten via [email protected] en we brengen je in contact met de uitgever.

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende