Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Presentaties

3.1 | Voeding in de medische revalidatie en prehabilitatie – dr.ir. Renate Winkels

3.2 | Neurogene darmstoornissen bij mensen met een dwarslaesie – drs. Willemijn Faber, revalidatiearts Heliomare en promovendus Wageningen University & Research

3.3 | Revalidatie en reuma – dr. Wendy Walrabenstein, diëtist, promovendus bij het Amsterdam UMC en onderzoeker bij Reade, centrum voor revalidatie & reumatologie

3.4 | Prehabilitatie, Leidraad prehabilitatie NVD – Cathrin van Erven, diëtist Maxima Medisch Centrum en dr. José Breedveld-Peters, Diet and Cancer Consultancy

3.5 | XtraFit – dr. Tjarda van Heek, oncologisch chirurg Gelderse Vallei, Ede en Eva Valgaeren, diëtist Gelderse Vallei, Ede en praktijkonderzoeker Alliantie Voeding in de Zorg

3.6 | Prehabilitatie bij HPB chirurgie – Ellen Jellema-Betten, verpleegkundig specialist Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie, UMCG

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende