Slide

Cultuursensitief werken

De samenstelling van de bevolking in Nederland is in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen de laatste jaren is die diversiteit nog meer toegenomen.

Als diëtist krijg je daardoor meer te maken krijgen met cliënten (en hun naasten) die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over bijvoorbeeld voeding, ziekten en andere manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen en de daarbij horende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan je als diëtist gewend bent. Hoe kun je als professionals hier passend op reageren? En welke aspecten van de communicatie met cliënten en hun familie kun je hierop aanpassen?

Voor wie
Diëtisten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken.

Webinar

Online | 2024