leergang Medicatie en voeding

(Multi)medicatie en daaraan gerelateerde voedingsproblemen (als geur- en smaakveranderingen) is voor de diëtist vaak een lastig knelpunt bij de begeleiding van complexe patiënten.
Medicatie kan immers invloed hebben op de voedingsinname én op de voedingstoestand van de patiënt.
Deze leergang  Medicatie en voeding biedt verdieping over de wisselwerking tussen medicatie en voeding en de praktische vertaalslag naar oplossingen voor de alledaagse praktijk. 

Deze leergang start 1 januari 2019. Indien u uw belangstelling aangeeft, ontvangt u informatie als de inschrijving open is.

Een leergang geeft verdieping via stevige zelfstudie, een contactdag met de docenten en eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding. 

2019 Utrecht

contactdag
keuze uit
– voorjaar
– najaar