Overgewicht en obesitas bij kinderen | Congres

20 juni 2024 | Aristo Amsterdam

In Nederland is bijna één op de zes kinderen te zwaar, waarvan drie procent obesitas heeft. Het aanpakken van dit probleem blijkt behoorlijk complex. Diverse factoren dragen bij aan het ontstaan van obesitas: ze kunnen zowel fysiologisch als psychologisch van aard zijn, maar ook sociale factoren en de omgeving spelen een rol. Daarnaast bestaat er ook niet maar één oplossing voor het probleem. Veel zorgprofessionals vinden het ingewikkeld om de juiste zorg te verlenen aan kinderen die kampen met (ernstig) overgewicht.

Tijdens dit congres gaan de sprekers dieper in op overgewicht en obesitas bij kinderen (tot 18 jaar). Een integrale aanpak en het behandelen diverse aspecten van kinderobesitas komt aan de orde: van de ontwikkeling van eetgedrag en eetstoornissymptomen in de kindertijd tot een brede blik op de verschillende factoren rond (ernstig) overgewicht. Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en het in stand houden van overgewicht en obesitas en welke gevolgen dit heeft. Hoe ga je het gesprek aan over gewicht en leefstijl en hoe zet je gedragsverandering in bij ouder en kind. Verder komt aan bod hoe overgewicht en obesitas van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van kinderen en kom je meer te weten over het verband tussen ADHD en obesitas en welke interventies je toe kunt passen.

Doelgroep:
Professionals in de hulpverlening, zoals verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen, artsen, psychologen, jeugdzorgwerkers, professionals uit de jeugdgezondheidszorg en diëtisten.

Het congres is een initiatief van het Leids Congres Bureau (LCB) in samenwerking met PIT Actief. Dit betekent dat er meerdere doelgroepen welkom zijn bij het congres.

De uitvoering van de dag is in handen van het LCB en na inschrijving word je via het mailadres van het LCB op de hoogte wordt gehouden van het congres.

KOSTEN
Leden DCN, NVD* en VBVD | €281,25

Niet leden | €375,-
Korting voor leden wordt toegepast bij het afrekenen
*meer informatie over het lidmaatschap van de NVD

STUDIEBELASTING EN ACCREDITATIE:
Deze scholing bestaat uit een congresdag (+/-5 uur).
*De studiebelasting is een indicatie. ADAP beoordeelt uiteindelijk het aantal accreditatiepunten dat wordt toegekend.
Acrreditatie wordt aangevraagd voor diverse doelgroepen, waaronde het Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP) voor diëtisten.

Het congres wordt uitgevoerd door het Leids Congres Bureau (LCB). Dit betekent dat je via het mailadres van het LCB op de hoogte wordt gehouden van het congres en ook alle informatie van hen ontvangt.

PROGRAMMA

10.00 uur | Opening door de dagvoorzitter
Jutka Halberstadt, psycholoog, universitair docent kinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam en medeoprichter van Care for Obesity

10.15 uur | Oorzaak en gevolg
Spreker volgt

11.00 uur | Ochtendpauze

11.30 uur | Kind naar Gezonder Gewicht – een integrale aanpak van overgewicht en obesitas
Dr. Emma van den Eynde, adviseur Kind naar Gezonder Gewicht – JOGG

JOGG vindt dat ieder kind het recht heeft gezond op te groeien. Daarom werkt JOGG samen met een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd én aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Een gezonde toekomst is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, als op individuele hulp bij het wegnemen van obstakels die een gezonde leefstijl in de weg staan. Dit laatste staat centraal in de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. In deze lezing zal dr. Emma van den Eynde toelichten hoe JOGG zich met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht richt op een verandering in beleid en praktijk naar een integrale aanpak van overgewicht en obesitas.

12.15 uur | Ontwikkeling van eetgedrag en eetbuisymptomen in de kindertijd en adolescentie
Professor dr. Pauline Jansen, Hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie / psychologie, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis & Department of Education and Child Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Pauline Jansen is betrokken bij de Generation R studie, een langlopend onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. De kinderen worden gevolgd sinds hun geboorte en zijn inmiddels ongeveer 18 jaar oud. Pauline gebruikt de verzamelde gegevens voor haar onderzoek naar eetgedrag, eetstoornissymptomen en fysieke gezondheid (onder andere overgewicht). In deze presentatie zal ze vertellen over de ontwikkeling van verschillende typen eetgedrag in de kindertijd, zoals overeten en emotioneel eten. Daarna gaat ze in op hoe deze eetgedragingen samenhangen met eetbuisymptomen in de adolescentie.

13.00 uur | Lunchpauze

13.45 uur | Brede blik op overgewicht en obesitas en praten over gewicht en leefstijl
Leandra Koetsier, Postdoctoraal onderzoeker en docent, Care for Obesity bij Vrije Universiteit Amsterdam

Overgewicht en obesitas bij kinderen: hoe krijg je inzicht in factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van overgewicht of obesitas bij het kind? En hoe praat je met kind en gezin over gewicht en leefstijl?
Tijdens deze lezing neemt gezondheidswetenschapper dr. Leandra Koetsier je mee in hoe je met een brede blik naar overgewicht en obesitas én de onderliggende factoren kijkt. We maken kennis met de ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning’. Daarnaast gaan we in op stigma’s en vooroordelen, weerstand en de complexe context van gewichtsproblematiek.

14.30 uur | Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas
Bibian van der Voorn, Landelijk projectleider Care for Obesity, universitair docent kinderobesitas en arts, Vrije Universiteit Amsterdam

Deze lezing biedt inzicht in de vele manieren waarop overgewicht en obesitas het welzijn en de gezondheid van opgroeiende kinderen kan beïnvloeden. Er wordt besproken hoe je vragenlijsten kan inzetten om te begrijpen hoe het kind zich voelt.
En hoe je in gesprek samen met kind en gezin een plan kan maken hoe die kwaliteit van leven te verbeteren.

15.15 uur | Middagpauze

15.30 uur | Keuzeronde

A. Gedragsverandering bij ouder en kind: een onmogelijke zaak?!
Sanne Gerards, Universitair docent, vakgroep Gezondheidsbevordering, Maastricht University
In deze presentatie zal met name ingegaan worden op gedragsverandering van ouder en kind. Ten eerste wordt ingegaan op waarom gedragsverandering zo complex is en wat dit vraagt van professionals. Ten tweede zullen er concrete praktische handvatten gegeven worden voor professionals.

B. ADHD en obesitas
Berinda Bargeman, Verpleegkundig specialist voor kinderen met obesitas en ADHD, Rijnstate
Is er een verband tussen ADHD en obesitas? Wat is hiervan de achtergrond? Hoe is het te herkennen en welke interventies zijn mogelijk? In deze lezing wordt vanuit zowel de literatuur als vanuit de praktijk naar antwoorden op deze vragen gezocht.

16.15 uur | Einde programma, napraten met een drankje


INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
€ 375,00

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende