(afgerond) Bariatrie en voeding | Kennisdossier

Online

Dit kennisdossier is ter inzage, het bevat geen opdrachten.

Metabole chirurgie is de nieuwe naam voor bariatrische chirurgie. Het is een effectieve behandeling voor ernstig overgewicht en wordt niet meer gezien als een “last resort”, die pas in zicht komt als andere leefstijlinterventies hebben gefaald. De indicatiestelling is verruimd, meer mensen van 65 jaar en ouder komen bijvoorbeeld in aanmerking voor deze operatie.* Jaarlijks ondergaan circa 12.000 mensen een bariatrische ingreep, dat aantal neemt naar verwachting toe. Al deze mensen komen na een korte begeleiding vanuit de kliniek weer in de 1e lijnszorg en hebben levenslang begeleiding nodig. Met speciale aandacht voor voeding, zoals mogelijke klachten bij het eten als gevolg van de ingreep en de volwaardigheid van de voeding. Kortom: werk aan de winkel voor de diëtist.

*Deze recente kijk op bariatrische chirurgie, sinds kort metabole chirurgie genoemd, staat in de herziene richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas van de Federatie Medisch Specialisten (2020).

Het kennisdossier Bariatrie en voeding bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten.

ONDERWERPEN
Metabole chirurgie
Dr. Roeland Huijgen, internist vasculair geneeskundige Spaarne Gasthuis, Haarlem
Met aandacht voor de indicatiestelling sinds eind 2020, de ingreep en de verstoring en verbetering van het metabole evenwicht.

Metabole chirurgie en volwaardige voeding
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Joanne Boes MSc, diëtist bariatrie Maasstadziekenhuis Rotterdam en
Mirjam van der Lugt, diëtist bariatrie Maasstadziekenhuis Rotterdam
Al voor de operatie moet je starten met de opbouw naar een volwaardige voeding. Het eerste jaar na de ingreep bouw je verder en de uitdaging is om een volwaardige voeding op de lange termijn te behouden. Aandachtspunten zijn de lichaamssamenstelling, (micro)nutriënten en specifieke voedingspatronen, als vegetarisch of veganistisch.

Metabole chirurgie en complicaties
Dr. Valerie Monpellier, arts en onderzoeker Nederlandse Obesitas Kliniek
Complicaties kunnen zowel kort na de operatie, bijvoorbeeld naadlekkages, als op de langere termijn ontstaan. Veel voorkomende complicaties zijn dumping, onbegrepen maagdarmklachten, lactose intolerantie en voedingsmiddelen die niet (meer) verdragen worden. Naast deze complicaties vraagt een zwangerschap na metabole chirurgie om extra aandacht.

Voeding bij complicaties
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Monique van Zijtveld, diëtist OLVG
Complicaties als naadlekkage, stenose, misselijkheid, diarree en ondervoeding vragen om adequate voedingsinterventies. Welke actie moet je als diëtist ondernemen en hoe optimaliseer je de voedingstoestand van de patiënt?

Terugvalpreventie
Drs. Lotte van de Wiel, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog, bariatrie expertisecentrum voor obesitas Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Hoe voorkom je dat mensen die metabole chirurgie hebben ondergaan weer terugvallen in hun oude gewoonten en voedingspatronen? Tips en tricks voor de diëtist.

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
Deze cursus is momenteel gesloten

Scholing Bevat

  • 6 Hoofdstukken
  • 14 Paragrafen

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende