Diabetes met angio- en neuropathie | Kennisdossier

Online

Diabetes kan schade aan bloedvaten en zenuwen veroorzaken. Deze angio- en neuropathie verslechteren de kwaliteit van leven en leiden tot functieverlies van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. De voeding en voedingstoestand komen hierdoor in het nauw, zeker bij ouderen kan dit van invloed zijn.

Vaatschade kan bijvoorbeeld resulteren in slechter zien en lopen en in een verminderde nierfunctie. Zenuwschade kan instabiliteit en verlies van gevoel in de vingers tot gevolg hebben. Het heeft ook consequenties voor het zenuwstelsel in het maagdarmkanaal met gastroparese en incontinentie als mogelijke gevolgen. Welk voedingsbeleid vermindert de klachten en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven?

Het kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets. Daarna schrijven we de accreditatiepunten bij in het Kwaliteitsregister Paramedici.

DOELGROEP
Diëtisten

KOSTEN
Leden DNO, DGO, NWDC, NVD*, DCN en VBVD: € 180,-
Niet-leden: € 240,-
Korting voor leden wordt toegepast bij het afrekenen
*meer informatie over het lidmaatschap van de NVD

STUDIEBELASTING* EN ACCREDITATIE
Deze scholing bestaat uit zelfstudie (10 uur).
*De studiebelasting is een indicatie.

Geaccrediteerd onder ID 526179 voor het Kwaliteitsregister Paramedici door Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor 10 punten voor diëtisten.

ONDERWERPEN
In het kennisdossier komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Angio- en neuropathie als gevolg van diabetes
Dr. Richard IJzerman, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC
met o.a. aandacht voor: pathofysiologie, gradaties, vroegtijdig signaleren, diagnosticeren, gevolgen van vasculaire en neurologische schade op dagelijks functioneren

Medische afwegingen bij geriatrische patiënt met diabetes met angio en neuropathie
Dr. Richard IJzerman, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC
met o.a. aandacht voor: richtlijnen voor ouderen, streefwaarden bij ouderen, medicatie, geriatrische syndromen en factoren als cognitieve beperkingen, instabiliteit

Angio- en neuropathie in het maag/darmkanaal als gevolg van diabetes
Dr. José Conchillo, maag-darm-leverarts Maastricht UMC+
met o.a. aandacht voor: pathofysiologie specifieke delen maagdarmkanaal en medische consequenties

Voedingsinterventies bij gastroparese als neurologische complicatie van diabetes
Dr. José Conchillo, maag-darm-leverarts Maastricht UMC+ en Jenny Brouns, diëtist Maastricht UMC+
met o.a. aandacht voor: pathologie en voedingsconsequenties, verminderde inname, overgewicht en ondervoeding

Voedingsinterventies bij nierschade als vasculaire complicatie van diabetes
dr. David Severs, internist-nefroloog Erasmus MC en Wesley Visser, diëtist Erasmus MC, lid DNN
met o.a. aandacht voor: pathologie en voedingsconsequenties, eiwitverwerkingscapaciteit nier en discussie over eiwitbehoefte/belasting

Begeleiding van ouderen met diabetes op het psychische, sociale en functionele vlak
Drs. Leonora Louter, internist vakgroep geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis
met o.a. aandacht voor: complexe zorg voor ouderen met diabetes met complicaties, complexe voedingszorg, organisatie effectieve voedingszorg

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
€ 240,00

Scholing Bevat

  • 6 Hoofdstukken
  • 13 Paragrafen
  • 1 Quiz

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende