(afgerond) Revalidatie en prehabilitatie | Kennisdossier

Online

Dit kennisdossier is ter inzage, het bevat geen opdrachten.

Voeding is een belangrijk onderdeel bij revalidatie. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden uit onderzoek. Ook in de medische wereld dringt dit besef steeds meer door. In studieverband en in de reguliere zorg worden steeds meer voedingsinterventies toegepast, om de patiënt optimaal te kunnen laten revalideren. Ook bevordert het de kwaliteit van leven en het herstel na ziekte.

Misschien is er nog wel meer te winnen door de patiënt al voor een geplande ingreep in zo goed mogelijke conditie te krijgen, om zo het herstel te bespoedigen: de prehabilitatie.

Wat is de stand van zaken en welke onderzoeken zijn gaande? Welke kansen liggen er nog voor de wetenschap, en wat kun je doen als diëtist?

Presentaties en literatuur
Het kennisdossier geeft de meest recente inzichten en adviezen voor de praktijk. Het dossier bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten.

ONDERWERPEN

 • Voeding in de medische revalidatie en prehabilitatie
 • Neurogene darmstoornissen bij mensen met een dwarslaesie
 • Revalidatie en reuma
 • Prehabilitatie | Leidraad prehabilitatie NVD
 • XtraFit
 • Prehabilitatie bij HPB chirurgie
 • Prehabilitatie en revalidatie: een blik op de toekomst
 • Praktische opdracht: intercollegiaal overleg

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
Deze cursus is momenteel gesloten

Scholing Bevat

 • 9 Hoofdstukken
 • 21 Paragrafen
 • 1 Quiz

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende