Vet en metabole gezondheid | Kennisdossier

Online

Vetweefsel is divers, complex en metabool actief. Denk aan subcutaan, visceraal, ectopisch en bruin vet, elk met andere eigenschappen. Daarnaast bevat vetweefsel niet alleen vetcellen, maar bijvoorbeeld ook immuuncellen, met (anti)inflammatoire activiteit. Tot slot zijn er vetten die een cruciale rol vervullen zoals in hormonen en celmembranen.
Het vetweefsel in ons lichaam heeft hiermee grote invloed op de (cardio)metabole gezondheid. Wat is de rol van voedingsvet?

Prof.dr. Jogchum Plat, Universiteit Maastricht:
“Je mag je afvragen of HDL-cholesterol wel in het cardiovasculair risicoprofiel thuishoort. Een hoog serum HDL-cholesterolgehalte is weliswaar geassocieerd met een verlaagde kans op hart- en vaatziekten, maar we vinden geen causaal verband als we kijken naar de effecten van interventies die het serum HDL-cholesterol verhogen. Nieuwe verrassende inzichten geven duidelijkheid over het achterliggende mechanisme.”

Dr.ir. Rinke Stienstra, Wageningen Universiteit & Research en en RadboudUMC:
“Overgewicht verandert de immuunfunctie van vetweefsel. Macrofagen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen bij obesitas tot 50% van het vetweefsel uitmaken, waar 5% normaal is bij een gezond gewicht. Vetweefsel moeten we dan ook als een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem beschouwen.”

Presentaties en literatuur
Het kennisdossier geeft de meest recente inzichten en adviezen voor de praktijk. Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen.

DOELGROEP
Iedereen die beroepsmatig betrokken is bij voedingswetenschap en de toepassing daarvan

KOSTEN
Leden AVZ, DCN, NAV, NVD*, NVVL,VBVD of student: € 146,25
Niet-leden/geen studenten: € 195,-
Korting voor leden wordt toegepast bij het afrekenen
*meer informatie over het lidmaatschap van de NVD

STUDIEBELASTING EN ACCREDITATIE
Deze scholing bestaat uit zelfstudie (8 uur).
*De studiebelasting is een indicatie.

Geaccrediteerd onder ID 437545 voor het Kwaliteitsregister Paramedici door Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor 8 punten voor diëtisten.

ONDERWERPEN
BAT, WAT en ander vet
Lichaamsvet is complex. Denk bijvoorbeeld aan WAT (white adipose tissue), BAT (brown adipose tissue), subcutaan vet, buikvet en ectopisch vet. Elk met andere metabole effecten.
– Dr. Guido Camps, voedingsonderzoeker Wageningen Universiteit & Research

Meer en actiever bruin vetweefsel, wat levert dat op?
BAT (brown adipose tissue) verbruikt energie. Hoe stimuleer je de aanmaak en de activiteit van bruin vetweefsel en wat draagt dat bij aan gewichtsbeheersing.
– Dr. Mariëtte Boon, internist i.o., Leids Universitair Medisch Centrum

De rol van vetweefsel bij gewichtsverlies, gewichtsbehoud en gewichtstoename
De hoeveelheid vet per vetcel neemt toe bij gewichtsstijging en af bij gewichtsdaling. Of de vetcel zich, na afvallen weer snel hervult verschilt van persoon tot persoon. Hoe is dit via de voeding te beïnvloeden?
– Prof.em.dr. Marleen van Baak, hoogleraar fysiologie van obesitas, Universiteit Maastricht

Inflammatoire effecten en immuun respons
Overgewicht leidt tot laaggradige ontstekingen. Dit stimuleert immuuncellen in het vetweefsel die een anti inflammatoire werking hebben.
– Dr.ir. Rinke Stienstra, assistant professor humane voeding en gezondheid, Wageningen Universiteit & Research en afdeling interne geneeskunde, RadboudUMC, Nijmegen

Wel of geen HDL in het cardiovasculair risicoprofiel?
Een hoog serum LDL cholesterolgehalte is causaal in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Ondanks het gegeven dat een hoog serum HDL cholesterolgehalte juist met een verlaagd cardiovasculair risicoprofiel is geassocieerd leveren studies die het HDL cholesterol verhogen niet de gewenste risicoreductie. Hoe moet dat nu verder met HDL? Nieuwe, verrassende inzichten geven duidelijkheid het achterliggende mechanisme.
– Prof.dr. Jogchum Plat, hoogleraar fysiologie van de voeding, met speciale aandacht voor het sterolmetabolisme, Universiteit Maastricht

Verzadigd versus onverzadigd vet
De kwaliteit van vetten heeft meer invloed op de gezondheid dan de kwantiteit. Wat is de rol van verzadigde en onverzadigde vetten? De huidige inzichten en nieuwe ontwikkelingen.
– Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven, Vrije Universiteit, Amsterdam

Vet lekker
Vetten zijn meer dan bouwstenen en smeermiddelen voor ons lijf. Vet bepaalt ook de smaak van voedingsmiddelen. Waarom is vet (zo) lekker?
– Dr. Guido Camps, voedingsonderzoeker Wageningen Universiteit & Research

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
€ 195,00

Scholing Bevat

  • 9 Hoofdstukken
  • 18 Paragrafen
  • 1 Quiz

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende