(afgerond) Voeding bij slikstoornissen | Kennisdossier

Online

Dit kennisdossier is ter inzage, het bevat geen opdrachten.

Het kennisdossier Voeding bij slikstoornissen is geaccrediteerd voor diëtisten en logopedisten.
Slikstoornissen vormen een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, onvolwaardige voeding, uitdroging, longontsteking en overlijden. Ze kunnen het gevolg zijn van aandoeningen als neurologische, oncologische of aangeboren ziektebeelden. De prevalentie van slikstoornissen is naar schatting 6% onder de totale bevolking, 23% bij ouderen en hoger dan 50% bij ernstige aandoeningen, zoals keelkanker of een beroerte. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft meer dan de helft een slikstoornis, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat dat voor vrijwel niemand van hen in het medisch dossier is gedocumenteerd.

De logopedist richt zich op slikrevalidatie of compensatietechnieken. Een aangepaste voeding met de juiste consistentie is een essentieel onderdeel van de behandeling en noodzakelijk om een goede voedingstoestand te waarborgen. De diëtist is hierin een belangrijke samenwerkingspartner en begeleidt de patiënt in de juiste en volwaardige voedingsinname, afgestemd op de wensen en mogelijkheden.

Het kennisdossier Voeding bij slikstoornissen bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen en opgebouwd in studiestappen. Een deel van de studiestappen zijn specifiek gericht op de logopedist, een ander deel specifiek gericht op de diëtist en er zijn enkele gezamenlijke studiestappen. Alle stappen zijn voor alle deelnemers beschikbaar dus als logopedist kan je desgewenst ook de specifieke studiestappen voor de diëtist inzien en visa versa.

Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten.

DOELGROEP
Diëtisten en logopedisten

ONDERWERPEN
In het kennisdossier komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Modules voor diëtist en logopedist
– Ziektebeelden met slikstoornissen als gevolg
Dr. Bastiaan Heijnen, logopedist, postdoctoral researcher, LUMC Leiden
– Toepassing richtlijnen in de praktijk; IDDSI classificatie en implementatie
Drs. Leonore Meilof, logopedist, klinisch linguïst, Isala Zwolle en Nicole Bolijn, diëtist
– Opdracht multidisciplinair overleg

Modules voor logopedist
– Ondervoeding, diagnose en behandeling en
– Voedingsproblematiek bij slikstoornissen, voedingsbehoefte en behandeling voedingsproblematiek
Nicole Bolijn, diëtist, Radboudumc, Nijmegen

Module voor diëtist
– (Patho)fysiologie slikken en slikstoornissen, oorzaken (neurologische – oncologische – aangeboren en overige aandoeningen) en
– Slikstoornissen en voedingsproblematiek, screening, diagnose, aanpassing voedingsconsistentie
Dr. Bastiaan Heijnen, logopedist, postdoctoral researcher, LUMC Leiden

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
Deze cursus is momenteel gesloten

Scholing Bevat

  • 9 Hoofdstukken
  • 18 Paragrafen

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende