Voeding bij chemotherapie | Leergang 2025

20 maart 2025 | Utrecht

De leergang biedt inzicht in chemotherapie en targeted therapie met de consequenties voor de voeding en voedingsinterventies. Smaak- en geurveranderingen, mucositis, misselijkheid en braken en diarree en obstipatie zijn de klachten die centraal staan.

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactmiddag. De zelfstudie kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen. Je kan direct na inschrijving starten. Het bestaat uit literatuur, een online college, online besprekingen, een toets en casuïstiek. Je rondt de zelfstudie af voor de contactdag.
Tijdens de contactdag bespreek je de studiestof met de medestudenten en docenten. Na afloop van de contactdag ontvang je persoonlijke feed back van de docenten op je eigen casus.

Collega’s geven aan dat zij mensen die chemotherapie (hebben) ondergaan na de leergang nog beter kunnen begeleiden. Als je de leergang hebt voltooid ontvang je daarom naast de accreditatiepunten ook een keurmerk als bewijs dat je het intensieve studietraject succesvol hebt afgerond. Dit keurmerk laat zien wat je kan.

KOSTEN
Leden LWDO, NVD*, DCN en VBVD leergang met contactdag op 20 maart 2025 | €592,50
Niet leden | leergang met contactdag 2024 | €790,-
Korting voor leden wordt toegepast bij het afrekenen
*meer informatie over het lidmaatschap van de NVD

De kosten voor het wijzigen van een contactdag zijn
– tot zeven weken voorafgaand aan de contactdag € 50,-
– daarna € 150,-

STUDIEBELASTING EN ACCREDITATIE:
Geaccrediteerd voor diëtisten voor 57 punten bij Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Als je de leergang succesvol hebt afgerond schrijven we de accreditatiepunten voor je bij in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je kan dan ook je expertise op het gebied van diarree en obstipatie kenbaar maken met het keurmerk.

PROGRAMMA
De leergang bestaat uit uitgebreide zelfstudie, met opdrachten, casuïstiek, richtlijnen, literatuur, een online college, online besprekingen en een toets. De student bespreekt de studiestof tijdens de contactdag met de docenten en medestudenten. Na afloop van de contactdag werkt de student eigen casuïstiek uit, waarop zij persoonlijke feed back ontvangt van de docenten. Een eigen actieplan is het eindresultaat van de leergang.

STUDIESTAPPEN
0 | Introductie
1 | Persoonlijk leerplan
2 | Eigen lijst met afkortingen | facultatief
3 | Literatuur chemotherapie
4 | Online college chemotherapie
5 | Literatuur en richtlijnen voeding(s interventies)
6 | Online bespreking voeding(s interventies)
7 | Toets
8 | Casuïstiek
9 | Eigen casuïstiek
10 | Voorbereiden contactdag
11 | Contactdag met docenten* en studiegenoten
12 | Eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding docent*
13 | Persoonlijk actieplan

*DOCENTEN
Kelly Silverio Alonso-Duin MSc, diëtist oncologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid LWDO
dr. Marieke Schooneman, internist-oncoloog, AVL

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven (30 plaatsen resterende)
€ 790,00

Scholing Bevat

  • 15 Hoofdstukken
  • 22 Paragrafen
  • 1 Quiz

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende