Nieuwe data 2022 leergangen

Slide

Laat zien wat je kan

Een leergang is een stevige studie met diepgang, zelfreflectie en een eigen actieplan. De studenten beoordelen de leergang met dikke 8. Zij geven aan dat ze na afloop anders werken en patiënten nog beter kunnen begeleiden.
De data voor de contact(mid)dagen voorjaar 2022 zijn bekend en de inschrijving geopend. Direct na inschrijving zijn de studiematerialen beschikbaar en kan je met studeren beginnen.
Om de expertise kenbaar te maken hebben we een keurmerk ontwikkeld. Voor de site, voorlichtingsmateriaal of communicatie met medezorgverleners. De geslaagden kunnen het keurmerk naar eigen inzicht gebruiken.

Er zijn leergangen (60-67 accreditatiepunten) over vier verschillende thema’s: