Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Posters

Praktijkposters
De toekomst van voeding en leefstijl in de zorg: een inventarisatie en advies over cardiometabole ziekten – Tessa de Smit

NutriProfiel®: Voedingsadvies op maat in de eerste- en tweedelijnszorg – Anne Slotegraaf

Prehabilitatie voor iedereen: Manifest voor het opnemen van voeding en leefstijl in alle oncologische zorgpaden – Inge van den Hoek

Wetenschapsposters
Vitamine D-status en sterfte door hart- en vaatziekten bij hartpatiënten: een prospectieve analyse in het Alpha Omega Cohort – Claudia van Pijkeren

Naleven van voedingsrichtlijnen verlaagt voortijdige sterfte in hartpatiënten: ontwikkeling van de DHD-CVD index – Esther Cruijsen

How well doesit fit? Evaluationofasupport programme aimed at behaviour and nutrition, surrounding bariatric surgery – Nadia Botros

Opvezelen in de klinische praktijk – Niels Klaassen

Risico op ondervoeding en sarcopenie bij patiënten met post-covid die door een eerstelijns diëtist zijn behandeld – Anne Slotegraaf

Een systeembenadering voor het in kaart brengen van de voedselomgeving in zorginstellingen – Joline Wierda

The adverse effects of androgen deprivation therapy on body composition and physical capacity are counteracted by resistance exercise training, with no additional effect of protein supplementation, in prostate cancer patients – Lisanne Houben

Prebiotic or probiotic supplements to relieve gastrointestinal complaints in patients with constipation-predominant IBS: A 4-week randomized doubleblinded placebo-controlled intervention trial – Maartje van den Belt

Use of beetroot juice to protect against postoperative ileus following colorectal surgery: BEET IT study – Barbera Cornillie

Praktijkposters
De toekomst van voeding en leefstijl in de zorg: een inventarisatie en advies over cardiometabole ziekten - Tessa de Smit

NutriProfiel®: Voedingsadvies op maat in de eerste- en tweedelijnszorg - Anne Slotegraaf

Prehabilitatie voor iedereen: Manifest voor het opnemen van voeding en leefstijl in alle oncologische zorgpaden - Inge van den Hoek

Wetenschapsposters
Vitamine D-status en sterfte door hart- en vaatziekten bij hartpatiënten: een prospectieve analyse in het Alpha Omega Cohort - Claudia van Pijkeren

Naleven van voedingsrichtlijnen verlaagt voortijdige sterfte in hartpatiënten: ontwikkeling van de DHD-CVD index - Esther Cruijsen

How well doesit fit? Evaluationofasupport programme aimed at behaviour and nutrition, surrounding bariatric surgery - Nadia Botros

Opvezelen in de klinische praktijk - Niels Klaassen

Risico op ondervoeding en sarcopenie bij patiënten met post-covid die door een eerstelijns diëtist zijn behandeld - Anne Slotegraaf

Een systeembenadering voor het in kaart brengen van de voedselomgeving in zorginstellingen - Joline Wierda

The adverse effects of androgen deprivation therapy on body composition and physical capacity are counteracted by resistance exercise training, with no additional effect of protein supplementation, in prostate cancer patients - Lisanne Houben

Prebiotic or probiotic supplements to relieve gastrointestinal complaints in patients with constipation-predominant IBS: A 4-week randomized doubleblinded placebo-controlled intervention trial - Maartje van den Belt

Use of beetroot juice to protect against postoperative ileus following colorectal surgery: BEET IT study - Barbera Cornillie

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende