Slide

Kennisdossier Voeding en longziekten

Goede voedingszorg draagt bij aan de behandeling van patiënten met longziekten zoals COPD, astma, sarcoïdose en longfibrose. Voor COPD is er een dieetbehandelingsrichtlijn, maar wat moet je adviseren bij de andere ziektebeelden? In de behandeling van patiënten met longziekten krijg je als diëtist te maken met wisselende lichaamssamenstellingen, afhankelijk van het ziektebeeld. Bij de zorg voor patiënten met longziekten is samenwerken met andere professionals essentieel. Waar loop je tegenaan in de praktijk en wat kun je hiermee?

In dit kennisdossier is ruim aandacht voor de (patho)fysiologie, medische behandeling en medicatie bij longziekten. Welke impact heeft de ziekte op de lichaamssamenstelling en wat kun je daar als diëtist mee? En hoe kun je deze kennis omzetten naar adequate adviezen in de praktijk, en samenwerkingsafspraken met andere zorgprofessionals? Ten slotte is er aandacht voor de communicatie met de laaggeletterde patiënt: hoe zorg je dat je informatie overkomt en welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

Doelgroep:
Diëtisten, die patiënten met longziekten (willen) begeleiden.

Deze scholing richt zich zowel op de diëtist uit de eerste lijn als de diëtist die in ziekenhuis, revalidatiekliniek of verpleeghuis werkt.

Digitaal