College 1: Voedingstoestand en -behoefte in balans | Collegetour

24 september 2024 | Online

Patiënten met chronische nierschade krijgen in een steeds later stadium een klinische ingreep. Zij worden langer in de 1e lijn behandeld en bij ouderen wordt dialyse zo lang mogelijk uitgesteld, omdat het een belastend behandeltraject is. De groep nierpatiënten die op leefstijl- en voedingsadviezen zijn aangewezen neemt hierdoor toe.

De problematiek van deze patiëntengroep is daarnaast complex, want een verminderde nierfunctie heeft niet alleen effect op de excretie, maar ook metabole gevolgen. Secundaire hyperparathyreoïdie, renale anemie, metabole acidose en hyperkaliëmie zijn hier voorbeelden van. Deze problematiek stelt de diëtist voor een professionele uitdaging, in zowel de 1e lijn als in andere werkvelden.

In college 1 wordt het beoordelen van de voedingstoestand bij chronische nierschade behandeld, wat specifieke deskundigheid vereist. Het is echter niet eenvoudig om eventuele tekorten aan te vullen. Een voedingsinterventie dient rekening te houden met de resterende nierfunctie en het vastgestelde behandeldoel.

VOOR WIE
Diëtisten, die patiënten met nieraandoeningen (willen) begeleiden.

Deze scholing richt zich zowel op de diëtist uit de eerste lijn als de diëtist die in ziekenhuis, revalidatiekliniek of verpleeghuis werkt.

KOSTEN
Je kan deelnemen aan een of meer colleges, in elke combinatie die je wilt. Bij aanschaf van meerdere colleges ontvang je korting. LET OP: dit geldt alleen als je de colleges in één keer aankoopt.

Leden DCN, DNN, NVD* en VBVD: € 150,00
Niet-leden: € 200,00
Korting voor leden wordt toegepast bij het afrekenen.
*meer informatie over het lidmaatschap van de NVD

Alle colleges in deze serie:
College 1: Voedingstoestand en -behoefte in balans | Collegetour
College 2: Diabetische nefrologie | Collegetour
College 3: Cardiorenaal syndroom | Collegetour
College 4: Het belang van voeding bij dialyse en transplantatie | Collegetour

Bij gelijktijdige aankoop van meerdere colleges uit deze serie geldt de volgende korting:

  • twee colleges: 10%
  • drie colleges: 15%
  • vier colleges: 20%

ACCREDITATIE
Accreditatie voor het Kwaliteitsregister Paramedici vragen we aan bij Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor diëtisten.

PROGRAMMA
Van 14:00 tot 17:00 zullen zowel nefroloog David Severs als diëtist Wesley Visser zich richten op dit onderwerp. Presentatie en casuïstiek wisselen elkaar af. Elk college van 3 uur uur biedt niet alleen nieuwe kennis, maar ook ruime gelegenheid om eigen casuïstiek of vragen te bespreken.

INFORMATIE
Vragen? Neem contact op via: [email protected]

Niet Ingeschreven
€ 200,00

Scholing Bevat

  • 3 Hoofdstukken
  • 3 Paragrafen

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende